Điều khoản thanh toán

Thông tin điều khoản thanh toán, hướng dẫn thanh toán

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÙNG ANH

Tài khoản nhận thanh toán:  Số 19011118668688 tại NH TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi Nhánh Sở Giao Dịch