NACHI

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NACHI 22238  EAE4

Vòng Bi NACHI 22238 EAE4

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 340 mm Độ dày: 92 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22238 EAKE4

Vòng Bi NACHI 22238 EAKE4

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 340 mm Độ dày: 92 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22240

Vòng Bi NACHI 22240

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 98 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22240 EAE4

Vòng Bi NACHI 22240 EAE4

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 98 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22240 EAK4

Vòng Bi NACHI 22240 EAK4

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 98 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22244

Vòng Bi NACHI 22244

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 108 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22244 EAE4

Vòng Bi NACHI 22244 EAE4

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 108 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22244 EAE4

Vòng Bi NACHI 22244 EAE4

Vòng Bi NACHI 22244 EAE4 Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22244 EAKE4

Vòng Bi NACHI 22244 EAKE4

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 108 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22248

Vòng Bi NACHI 22248

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 440 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22248 EAE4

Vòng Bi NACHI 22248 EAE4

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 440 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22248 EAKE4

Vòng Bi NACHI 22248 EAKE4

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 440 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22252

Vòng Bi NACHI 22252

Đường kính trong: 260 mm Đường kính ngoài: 480 mm Độ dày: 130 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22256

Vòng Bi NACHI 22256

Vòng Bi NACHI 22256 Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22256

Vòng Bi NACHI 22256

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày: 130 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22260

Vòng Bi NACHI 22260

Vòng Bi NACHI 22260 Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22260

Vòng Bi NACHI 22260

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 140 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22264

Vòng Bi NACHI 22264

Đường kính trong: 320 mm Đường kính ngoài: 580 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến