NACHI

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NACHI 22308

Vòng Bi NACHI 22308

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 33 mm Khối lượng: 1.05 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22308 EAK4

Vòng Bi NACHI 22308 EAK4

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 30 mm Khối lượng: 1.05 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22309

Vòng Bi NACHI 22309

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 100 mm Độ dày: 36 mm Khối lượng: 1.35 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22309 EAK4

Vòng Bi NACHI 22309 EAK4

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 100 mm Độ dày: 36 mm Khối lượng: 1.35 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22310

Vòng Bi NACHI 22310

Đường kính trong: 50 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 40 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22310 AEK4

Vòng Bi NACHI 22310 AEK4

Đường kính trong: 50 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 40 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22311

Vòng Bi NACHI 22311

Đường kính trong: 55 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 43 mm Khối lượng: 2.4 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22311 AEK4

Vòng Bi NACHI 22311 AEK4

Đường kính trong: 55 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 43 mm Khối lượng: 2.4 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22312

Vòng Bi NACHI 22312

Đường kính trong: 60 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 46 mm Khối lượng: 3.05 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22312 EAKE4

Vòng Bi NACHI 22312 EAKE4

Đường kính trong: 60 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 46 mm Khối lượng: 3.05 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22313

Vòng Bi NACHI 22313

Đường kính trong: 65 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 48 mm Khối lượng: 3.65 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22313 EAKE4

Vòng Bi NACHI 22313 EAKE4

Đường kính trong: 65 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 48 mm Khối lượng: 3.65 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22314

Vòng Bi NACHI 22314

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 150 mm Độ dày: 51 mm Khối lượng: 4.45 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22314 EAKE4

Vòng Bi NACHI 22314 EAKE4

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 150 mm Độ dày: 51 mm Khối lượng: 4.45 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22315

Vòng Bi NACHI 22315

Đường kính trong: 75 mm Đường kính ngoài: 160 mm Độ dày: 55 mm Khối lượng: 5.45 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22315 EAKE4

Vòng Bi NACHI 22315 EAKE4

Đường kính trong: 75 mm Đường kính ngoài: 160 mm Độ dày: 55 mm Khối lượng: 5.45 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22316

Vòng Bi NACHI 22316

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 58 mm Khối lượng: 6.6 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 22316 EAEK4

Vòng Bi NACHI 22316 EAEK4

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 58 mm Khối lượng: 6.6 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến