SKF

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi SKF NUP 217

Vòng Bi SKF NUP 217

Đường kính trong: 85 mm. Đường kính ngoài: 150 mm. Độ dày: 28 mm. Khối lượng: 2 kg. Chủn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 218 M

Vòng Bi SKF NUP 218 M

Đường kính trong: 90 mm. Đường kính ngoài: 160 mm. Độ dày: 30 mm. Khối lượng: 2.45 kg. C...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 219 M

Vòng Bi SKF NUP 219 M

Đường kính trong: 95 mm. Đường kính ngoài: 170 mm. Độ dày: 32 mm. Khối lượng: 3 kg. Chủn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 220 M

Vòng Bi SKF NUP 220 M

Đường kính trong: 100 mm. Đường kính ngoài: 180 mm. Độ dày: 34 mm. Khối lượng: 3.6 kg. C...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 221 T

Vòng Bi SKF NUP 221 T

Đường kính trong: 105 mm. Đường kính ngoài: 190 mm. Độ dày: 36 mm. Khối lượng: 4 kg. Chủ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 222

Vòng Bi SKF NUP 222

Đường kính trong: 110 mm. Đường kính ngoài: 200 mm. Độ dày: 38 mm. Khối lượng: 5 kg. Chủ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 224 M

Vòng Bi SKF NUP 224 M

Đường kính trong: 120 mm. Đường kính ngoài: 215 mm. Độ dày: 40 mm. Khối lượng: 6 kg. Chủ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 2306M

Vòng Bi SKF NUP 2306M

Đường kính trong: 30 mm Đường kính ngoài: 72 mm Độ dày: 27 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 2307T

Vòng Bi SKF NUP 2307T

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dày: 31 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 2308T

Vòng Bi SKF NUP 2308T

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 33 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUP 307M

Vòng Bi SKF NUP 307M

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dày: 21 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUTR 1542

Vòng Bi SKF NUTR 1542

Đường kính trong: 15 mm. Đường kính ngoài: 42 mm. Độ dày: 18 mm. Khối lượng: 0.16 kg. Ch...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF NUTR 1747

Vòng Bi SKF NUTR 1747

Đường kính trong: 17 mm. Đường kính ngoài: 47 mm. Độ dày: 20 mm. Khối lượng: 0.22 kg. Ch...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF QJ203M

Vòng Bi SKF QJ203M

Đường kính trong: 17 mm Đường kính ngoài: 40 mm Độ dày: 12 mm Khối lượng: 0....
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến