TIMKEN

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi Timken 23156

Vòng Bi Timken 23156

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 460 mm Độ dày: 146 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23160

Vòng Bi Timken 23160

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày: 160 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23164

Vòng Bi Timken 23164

Đường kính trong: 320 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 176 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23168

Vòng Bi Timken 23168

Đường kính trong: 340 mm Đường kính ngoài: 580 mm Độ dày: 190 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23172

Vòng Bi Timken 23172

Đường kính trong: 360 mm Đường kính ngoài: 600 mm Độ dày: 192 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23176

Vòng Bi Timken 23176

Đường kính trong: 380 mm Đường kính ngoài: 620 mm Độ dày: 194 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23180

Vòng Bi Timken 23180

Đường kính trong: 400 mm Đường kính ngoài: 650 mm Độ dày: 200 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23184

Vòng Bi Timken 23184

Đường kính trong: 420 mm Đường kính ngoài: 700 mm Độ dày: 224 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23188

Vòng Bi Timken 23188

Đường kính trong: 440 mm Đường kính ngoài: 720 mm Độ dày: 226 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23192

Vòng Bi Timken 23192

Đường kính trong: 460 mm Đường kính ngoài: 760 mm Độ dày: 240 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23196

Vòng Bi Timken 23196

Đường kính trong: 480 mm Đường kính ngoài: 790 mm Độ dày: 248 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 232/560

Vòng Bi Timken 232/560

Đường kính trong: 560 mm Đường kính ngoài: 1030 mm Độ dày: 365 mm Khối lượng: 1350&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 232/600

Vòng Bi Timken 232/600

Đường kính trong: 600 mm Đường kính ngoài: 1090 mm Độ dày: 388 mm Khối lượng: 1600&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 232/670

Vòng Bi Timken 232/670

Đường kính trong: 670 mm Đường kính ngoài: 1220 mm Độ dày: 438 mm Khối lượng: 2270&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 232/710

Vòng Bi Timken 232/710

Đường kính trong: 710 mm Đường kính ngoài: 1280 mm Độ dày: 450 mm Khối lượng: 2610 kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 232/750

Vòng Bi Timken 232/750

Đường kính trong: 750 mm Đường kính ngoài: 1360 mm Độ dày: 475 mm Khối lượng: 305...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23220

Vòng Bi Timken 23220

Đường kính trong: 100 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 60 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23222

Vòng Bi Timken 23222

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 200 mm Độ dày: 70 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến