TIMKEN

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi Timken 23224

Vòng Bi Timken 23224

Đường kính trong: 120 mm Đường kính ngoài: 215 mm Độ dày: 76 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23226

Vòng Bi Timken 23226

Đường kính trong: 130 mm Đường kính ngoài: 230 mm Độ dày: 80 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23228

Vòng Bi Timken 23228

Đường kính trong: 140 mm Đường kính ngoài: 250 mm Độ dày: 88 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23230

Vòng Bi Timken 23230

Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 270 mm Độ dày: 96 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23230

Vòng Bi Timken 23230

Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 270 mm Độ dày: 96 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23232

Vòng Bi Timken 23232

Đường kính trong: 160 mm Đường kính ngoài: 290 mm Độ dày: 104 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23232

Vòng Bi Timken 23232

Đường kính trong: 160 mm Đường kính ngoài: 290 mm Độ dày: 104 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23234

Vòng Bi Timken 23234

Đường kính trong: 170 mm Đường kính ngoài: 310 mm Độ dày: 110 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23234

Vòng Bi Timken 23234

Đường kính trong: 170 mm Đường kính ngoài: 310 mm Độ dày: 110 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23236

Vòng Bi Timken 23236

Đường kính trong: 180 mm Đường kính ngoài: 320 mm Độ dày: 112 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23236

Vòng Bi Timken 23236

Đường kính trong: 180 mm Đường kính ngoài: 320 mm Độ dày: 112 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23238

Vòng Bi Timken 23238

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 340 mm Độ dày: 120 mm Khối lượng:...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23238

Vòng Bi Timken 23238

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 340 mm Độ dày: 120 mm Khối lượng:...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23240

Vòng Bi Timken 23240

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 128 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23240

Vòng Bi Timken 23240

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 128 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23244

Vòng Bi Timken 23244

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 144 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23248

Vòng Bi Timken 23248

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 440 mm Độ dày: 160 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23252

Vòng Bi Timken 23252

Đường kính trong: 260 mm Đường kính ngoài: 480 mm Độ dày: 174 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến