TIMKEN

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi Timken 23052

Vòng Bi Timken 23052

Đường kính trong: 260 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 104 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23056

Vòng Bi Timken 23056

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 420 mm Độ dày: 106 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23056

Vòng Bi Timken 23056

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 420 mm Độ dày: 106 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23060

Vòng Bi Timken 23060

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 460 mm Độ dày: 118 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23060

Vòng Bi Timken 23060

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 460 mm Độ dày: 118 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23064

Vòng Bi Timken 23064

Đường kính trong: 320 mm Đường kính ngoài: 480 mm Độ dày: 121 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23068

Vòng Bi Timken 23068

Đường kính trong: 340 mm Đường kính ngoài: 520 mm Độ dày: 133 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23072

Vòng Bi Timken 23072

Đường kính trong: 360 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 134 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23076

Vòng Bi Timken 23076

Đường kính trong: 380 mm Đường kính ngoài: 560 mm Độ dày: 135 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23080

Vòng Bi Timken 23080

Đường kính trong: 400 mm Đường kính ngoài: 600 mm Độ dày: 148 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23084

Vòng Bi Timken 23084

Đường kính trong: 420 mm Đường kính ngoài: 620 mm Độ dày: 150 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23088

Vòng Bi Timken 23088

Đường kính trong: 440 mm Đường kính ngoài: 650 mm Độ dày: 157 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23092

Vòng Bi Timken 23092

Đường kính trong: 460 mm Đường kính ngoài: 680 mm Độ dày: 163 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 23096

Vòng Bi Timken 23096

Đường kính trong: 480 mm Đường kính ngoài: 700 mm Độ dày: 165 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 231/1000

Vòng Bi Timken 231/1000

Đường kính trong: 1000 mm Đường kính ngoài: 1580 mm Độ dày: 462 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 231/560

Vòng Bi Timken 231/560

Đường kính trong: 560 mm Đường kính ngoài: 920 mm Độ dày: 280 mm Khối lượng: 740 kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 231/600

Vòng Bi Timken 231/600

Đường kính trong: 600 mm Đường kính ngoài: 980 mm Độ dày: 300 mm Khối lượng: 895 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Timken 231/630

Vòng Bi Timken 231/630

Đường kính trong: 630 mm Đường kính ngoài: 1030 mm Độ dày: 315 mm Khối lượng: 1050&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến