NTN

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NTN 23138

Vòng Bi NTN 23138

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 320 mm Độ dày: 104 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23140

Vòng Bi NTN 23140

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 340 mm Độ dày: 112 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23148

Vòng Bi NTN 23148

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 128 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23156

Vòng Bi NTN 23156

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 460 mm Độ dày: 146 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23160

Vòng Bi NTN 23160

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày: 160 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23164

Vòng Bi NTN 23164

Đường kính trong: 320 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 176 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23168

Vòng Bi NTN 23168

Đường kính trong: 340 mm Đường kính ngoài: 580 mm Độ dày: 190 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23172

Vòng Bi NTN 23172

Đường kính trong: 360 mm Đường kính ngoài: 600 mm Độ dày: 192 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23176

Vòng Bi NTN 23176

Đường kính trong: 380 mm Đường kính ngoài: 620 mm Độ dày: 194 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23180

Vòng Bi NTN 23180

Đường kính trong: 400 mm Đường kính ngoài: 650 mm Độ dày: 200 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23184

Vòng Bi NTN 23184

Đường kính trong: 420 mm Đường kính ngoài: 700 mm Độ dày: 224 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23188

Vòng Bi NTN 23188

Đường kính trong: 440 mm Đường kính ngoài: 720 mm Độ dày: 226 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23192

Vòng Bi NTN 23192

Đường kính trong: 460 mm Đường kính ngoài: 760 mm Độ dày: 240 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23196

Vòng Bi NTN 23196

Đường kính trong: 480 mm Đường kính ngoài: 790 mm Độ dày: 248 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 232/560

Vòng Bi NTN 232/560

Đường kính trong: 560 mm Đường kính ngoài: 1030 mm Độ dày: 365 mm Khối lượng: 1350&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 232/600

Vòng Bi NTN 232/600

Đường kính trong: 600 mm Đường kính ngoài: 1090 mm Độ dày: 388 mm Khối lượng: 1600&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 232/670

Vòng Bi NTN 232/670

Đường kính trong: 670 mm Đường kính ngoài: 1220 mm Độ dày: 438 mm Khối lượng: 2270&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 232/710

Vòng Bi NTN 232/710

Đường kính trong: 710 mm Đường kính ngoài: 1280 mm Độ dày: 450 mm Khối lượng: 2610 kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến