NTN

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NTN 22334

Vòng Bi NTN 22334

Đường kính trong: 170 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22334

Vòng Bi NTN 22334

Đường kính trong: 170 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22336

Vòng Bi NTN 22336

Đường kính trong: 180 mm Đường kính ngoài: 380 mm Độ dày: 126 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22338

Vòng Bi NTN 22338

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 132 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22340

Vòng Bi NTN 22340

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 420 mm Độ dày: 138 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22344

Vòng Bi NTN 22344

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 460 mm Độ dày: 145 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22348

Vòng Bi NTN 22348

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày: 155 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22352

Vòng Bi NTN 22352

Đường kính trong: 260 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 165 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22356

Vòng Bi NTN 22356

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 580 mm Độ dày: 175 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 22380

Vòng Bi NTN 22380

Đường kính trong: 400 mm Đường kính ngoài: 820 mm Độ dày: 243 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/1000

Vòng Bi NTN 230/1000

Đường kính trong: 1000 mm Đường kính ngoài: 1420 mm Độ dày: 308 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/1060

Vòng Bi NTN 230/1060

Đường kính trong: 1060 mm Đường kính ngoài: 1500 mm Độ dày: 325 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/560

Vòng Bi NTN 230/560

Đường kính trong: 560 mm Đường kính ngoài: 820 mm Độ dày: 195 mm Khối lượng: 355 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/600

Vòng Bi NTN 230/600

Đường kính trong: 600 mm Đường kính ngoài: 870 mm Độ dày: 200 mm Khối lượng: 405 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/630

Vòng Bi NTN 230/630

Đường kính trong: 630 mm Đường kính ngoài: 920 mm Độ dày: 212 mm Khối lượng: 485 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/670

Vòng Bi NTN 230/670

Đường kính trong: 670 mm Đường kính ngoài: 980 mm Độ dày: 230 mm Khối lượng: 600 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/710

Vòng Bi NTN 230/710

Đường kính trong: 710 mm Đường kính ngoài: 1030 mm Độ dày: 236 mm Khối lượng: 670 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 230/750

Vòng Bi NTN 230/750

Đường kính trong: 750 mm Đường kính ngoài: 1090 mm Độ dày: 250 mm Khối lượng: 795...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến