KOYO

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi Koyo 6000 ZZ

Vòng Bi Koyo 6000 ZZ

Đường kính trong: 10 mm Đường kính ngoài: 26 mm Độ dày: 8 mm Khối lượng: 0.019kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi  Koyo 1302 TN

Vòng Bi Koyo 1302 TN

Vòng Bi  Koyo 1302 TN Đường kính trong: 15 mm Đường kính ngoài: 42 mm Độ&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi  Koyo 16100

Vòng Bi Koyo 16100

Vòng Bi  Koyo 16100 Đường kính trong: 10 mm Đường kính ngoài: 28 mm Độ ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi  Koyo 21306 EAE4

Vòng Bi Koyo 21306 EAE4

Vòng Bi  Koyo 21306 EAE4 Đường kính trong: 30 mm Đường kính ngoài: 72 mm Độ&...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi  Koyo 22308 EAE4

Vòng Bi Koyo 22308 EAE4

Vòng Bi  Koyo 22308 EAE4 Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ&...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo  21305 EAE4

Vòng Bi Koyo 21305 EAE4

Đường kính trong: 25 mm Đường kính ngoài: 62 mm Độ dày: 17 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo  21307 EAE4

Vòng Bi Koyo 21307 EAE4

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dày: 21 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo  21308 EAE4

Vòng Bi Koyo 21308 EAE4

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 23 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo  22210 EAKE4

Vòng Bi Koyo 22210 EAKE4

Đường kính trong: 50 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 27 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo  52308

Vòng Bi Koyo 52308

Đường kính trong: 30 mm Đường kính ngoài: 78 mm Độ dày: 49 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo  52309

Vòng Bi Koyo 52309

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 85 mm Độ dày: 32 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo 1200 TN

Vòng Bi Koyo 1200 TN

Đường kính trong: 10 mm Đường kính ngoài: 30 mm Độ dày: 9 mm Khối lượng...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo 1201 TN

Vòng Bi Koyo 1201 TN

Đường kính trong: 12 mm Đường kính ngoài: 32 mm Độ dày: 10 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo 1301 TN

Vòng Bi Koyo 1301 TN

Đường kính trong: 12 mm Đường kính ngoài: 37 mm Độ dày: 12 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo 139213

Vòng Bi Koyo 139213

Đường kính trong: 65 mm Đường kính ngoài: 100 mm Độ dày: 18 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo 139214

Vòng Bi Koyo 139214

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 20 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo 139215

Vòng Bi Koyo 139215

Đường kính trong: 75 mm Đường kính ngoài: 115 mm Độ dày: 20 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi Koyo 139216

Vòng Bi Koyo 139216

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 125 mm Độ dày: 22 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
HOTLINE: 0906.118.319
Hỗ trợ trực tuyến