NSK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi  NSK  6309

Vòng Bi NSK 6309

Vòng Bi  NSK  6309 Đường kính trong : 45 mm Đường kính ngoài : 100 mm Độ dày...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22260

Vòng Bi FAG 22260

Vòng Bi FAG 22260 Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 24068

Vòng Bi FAG 24068

Đường kính trong: 340 mm Đường kính ngoài: 520 mm Độ dày: 180 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 30304

Vòng Bi FAG 30304

Đường kính trong: 20 mm Đường kính ngoài: 52mm Độ dày: 16 mm Khối lượng: 0.17 kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 30312

Vòng Bi FAG 30312

Đường kính trong: 60 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 34 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 32007 J

Vòng Bi FAG 32007 J

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 62 mm Độ dày: 18 mm Khối lượng: 0....
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 32008 J

Vòng Bi FAG 32008 J

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 68 mm Độ dày: 19 mm Khối lượng: 0.27 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 32009 J

Vòng Bi FAG 32009 J

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 75 mm Độ dày: 20 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 51102

Vòng Bi FAG 51102

Đường kính trong: 15 mm Đường kính ngoài: 28 mm Độ dày: 19 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 51200

Vòng Bi FAG 51200

Đường kính trong: 10 mm Đường kính ngoài: 26 mm Độ dày: 1 mm Khối lượng...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 230/900

Vòng Bi NACHI 230/900

Đường kính trong: 950 mm Đường kính ngoài: 1360 mm Độ dày: 300 mm Khối lượng: 145...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 29318

Vòng Bi NACHI 29318

Đường kính trong: 90 mm Đường kính ngoài: 155 mm Độ dày: 39 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NKS 52311

Vòng Bi NKS 52311

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 105 mm Độ dày: 39 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK

Vòng Bi NSK

.....
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK  23226

Vòng Bi NSK 23226

Đường kính trong: 130 mm Đường kính ngoài: 230 mm Độ dày: 80 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 1120

Vòng Bi NSK 1120

Đường kính trong: 1120 mm Đường kính ngoài: 1580 mm Độ dày: 462 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng bi NSK 1219 K

Vòng bi NSK 1219 K

Vòng bi NSK 1219 K Đường kính trong : 95mm Đường kính ngoài : 170 mm Độ dày : 32 mm Khối...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng bi NSK 1222 K

Vòng bi NSK 1222 K

Vòng bi NSK 1222 K Đường kính trong : 110mm Đường kính ngoài : 200 mm Độ dày : 38 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
HOTLINE: 0906.118.319
Hỗ trợ trực tuyến