NSK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NSK 22348

Vòng Bi NSK 22348

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày: 155 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/1000

Vòng Bi NSK 230/1000

Đường kính trong: 1000 mm Đường kính ngoài: 1420 mm Độ dày: 308 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/1060

Vòng Bi NSK 230/1060

Đường kính trong: 1060 mm Đường kính ngoài: 1500 mm Độ dày: 325 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/500

Vòng Bi NSK 230/500

Đường kính trong: 500 mm Đường kính ngoài: 720 mm Độ dày: 167 mm Khối lượng: 225 kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/560

Vòng Bi NSK 230/560

Đường kính trong: 560 mm Đường kính ngoài: 820 mm Độ dày: 195 mm Khối lượng: 355 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/600

Vòng Bi NSK 230/600

Đường kính trong: 600 mm Đường kính ngoài: 870 mm Độ dày: 200 mm Khối lượng: 405 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/630

Vòng Bi NSK 230/630

Đường kính trong: 630 mm Đường kính ngoài: 920 mm Độ dày: 212 mm Khối lượng: 485 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/670

Vòng Bi NSK 230/670

Đường kính trong: 670 mm Đường kính ngoài: 980 mm Độ dày: 230 mm Khối lượng: 600 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/710

Vòng Bi NSK 230/710

Đường kính trong: 710 mm Đường kính ngoài: 1030 mm Độ dày: 236 mm Khối lượng: 670 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/750

Vòng Bi NSK 230/750

Đường kính trong: 750 mm Đường kính ngoài: 1090 mm Độ dày: 250 mm Khối lượng: 795...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/800

Vòng Bi NSK 230/800

Đường kính trong: 800 mm Đường kính ngoài: 1150 mm Độ dày: 258 mm Khối lượng: 895...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 230/850

Vòng Bi NSK 230/850

Đường kính trong: 850 mm Đường kính ngoài: 1220 mm Độ dày: 272 mm Khối lượng: 105...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23022

Vòng Bi NSK 23022

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 45 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23022 EAE4

Vòng Bi NSK 23022 EAE4

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 45 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23022 EAKE4

Vòng Bi NSK 23022 EAKE4

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 45 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23024

Vòng Bi NSK 23024

Đường kính trong: 120 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 46 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23026

Vòng Bi NSK 23026

Đường kính trong: 130 mm Đường kính ngoài: 200 mm Độ dày: 56 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23028

Vòng Bi NSK 23028

Đường kính trong: 140 mm Đường kính ngoài: 210 mm Độ dày: 53 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến