NSK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NSK 23030

Vòng Bi NSK 23030

Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 225 mm Độ dày: 56 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23032

Vòng Bi NSK 23032

Đường kính trong: 160 mm Đường kính ngoài: 240 mm Độ dày: 60 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23036

Vòng Bi NSK 23036

Đường kính trong: 180 mm Đường kính ngoài: 280 mm Độ dày: 74 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23038

Vòng Bi NSK 23038

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 290 mm Độ dày: 75 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23040

Vòng Bi NSK 23040

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 310 mm Độ dày: 82 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23044

Vòng Bi NSK 23044

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 340 mm Độ dày: 90 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23048

Vòng Bi NSK 23048

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 92 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23052

Vòng Bi NSK 23052

Đường kính trong: 260 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 104 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23056

Vòng Bi NSK 23056

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 420 mm Độ dày: 106 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23060

Vòng Bi NSK 23060

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 460 mm Độ dày: 118 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23064

Vòng Bi NSK 23064

Đường kính trong: 320 mm Đường kính ngoài: 480 mm Độ dày: 121 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23068

Vòng Bi NSK 23068

Đường kính trong: 340 mm Đường kính ngoài: 520 mm Độ dày: 133 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23072

Vòng Bi NSK 23072

Đường kính trong: 360 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 134 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23076

Vòng Bi NSK 23076

Đường kính trong: 380 mm Đường kính ngoài: 560 mm Độ dày: 135 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23080

Vòng Bi NSK 23080

Đường kính trong: 400 mm Đường kính ngoài: 600 mm Độ dày: 148 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23088

Vòng Bi NSK 23088

Đường kính trong: 440 mm Đường kính ngoài: 650 mm Độ dày: 157 mm Khối lượng:...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23092

Vòng Bi NSK 23092

Đường kính trong: 460 mm Đường kính ngoài: 680 mm Độ dày: 163 mm Khối lượng:...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 23096

Vòng Bi NSK 23096

Đường kính trong: 480 mm Đường kính ngoài: 700 mm Độ dày: 165 mm Khối lượng:...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến