NSK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NSK 21306 EAE4

Vòng Bi NSK 21306 EAE4

Đường kính trong: 30 mm Đường kính ngoài: 72 mm Độ dày: 19 mm Khối lượng: 0.41 kg...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 21307

Vòng Bi NSK 21307

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dày: 21 mm Khối lượn...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 21307 EAE4

Vòng Bi NSK 21307 EAE4

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dày: 21 mm Khối lượn...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 21311

Vòng Bi NSK 21311

Đường kính trong: 55 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 29 mm Khối lượ...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 21312

Vòng Bi NSK 21312

Đường kính trong: 60 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 31 mm Khối lượ...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 21314

Vòng Bi NSK 21314

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 150 mm Độ dày: 35 mm Khối lượ...
0VNĐ
Vòng BI NSK 21316

Vòng BI NSK 21316

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 39 mm Khối lượ...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 21317

Vòng Bi NSK 21317

Đường kính trong: 85 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 41 mm Khối lượ...
0VNĐ
HOTLINE: 0906.118.319
Hỗ trợ trực tuyến