NSK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NSK 31309

Vòng Bi NSK 31309

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 100 mm Độ dày: 27 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 31311

Vòng Bi NSK 31311

Đường kính trong: 55 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 32 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 31311

Vòng Bi NSK 31311

Đường kính trong: 50 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 29 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 31312

Vòng Bi NSK 31312

Đường kính trong: 60 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 34 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 31313

Vòng Bi NSK 31313

Đường kính trong: 65 mm. Đường kính ngoài: 140 mm. Độ dày: 36 mm. Khối lượng: 2.35 kg. C...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 31314

Vòng Bi NSK 31314

Đường kính trong: 70 mm. Đường kính ngoài: 150 mm. Độ dày: 38 mm. Khối lượng: 2.95 kg. C...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 31315

Vòng Bi NSK 31315

Đường kính trong: 75 mm. Đường kính ngoài: 160 mm. Độ dày: 40 mm. Khối lượng: 3.5 kg. Ch...
0VNĐ
Vòng Bi NSK 31316

Vòng Bi NSK 31316

Đường kính trong: 80 mm. Đường kính ngoài: 170 mm. Độ dày: 42 mm. Khối lượng: 4.05 kg. C...
0VNĐ
HOTLINE: 0906.118.319
Hỗ trợ trực tuyến