NSK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NSK NUP 215 T

Vòng Bi NSK NUP 215 T

Đường kính trong: 75 mm. Đường kính ngoài: 130 mm. Độ dày: 25 mm. Khối lượng: 1.3 kg Chủ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 216 M

Vòng Bi NSK NUP 216 M

Đường kính trong: 80 mm. Đường kính ngoài: 140 mm. Độ dày: 26 mm. Khối lượng: 1.65 kg. C...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 217 T

Vòng Bi NSK NUP 217 T

Đường kính trong: 85 mm. Đường kính ngoài: 150 mm. Độ dày: 28 mm. Khối lượng: 2 kg. Chủn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 218 M

Vòng Bi NSK NUP 218 M

Đường kính trong: 90 mm. Đường kính ngoài: 160 mm. Độ dày: 30 mm. Khối lượng: 2.45 kg. C...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 219 M

Vòng Bi NSK NUP 219 M

Đường kính trong: 95 mm. Đường kính ngoài: 170 mm. Độ dày: 32 mm. Khối lượng: 3 kg. Chủn...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 220 T

Vòng Bi NSK NUP 220 T

Đường kính trong: 100 mm. Đường kính ngoài: 180 mm. Độ dày: 34 mm. Khối lượng: 3.6 kg Ch...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 221 M

Vòng Bi NSK NUP 221 M

Đường kính trong: 105 mm. Đường kính ngoài: 190 mm. Độ dày: 36 mm. Khối lượng: 4 kg. Chủ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 222 M

Vòng Bi NSK NUP 222 M

Đường kính trong: 110 mm. Đường kính ngoài: 200 mm. Độ dày: 38 mm. Khối lượng: 5 kg. Chủ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK NUP 224 T

Vòng Bi NSK NUP 224 T

Đường kính trong: 120 mm. Đường kính ngoài: 215 mm. Độ dày: 40 mm. Khối lượng: 6 kg. Chủ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK6307

Vòng Bi NSK6307

Đường kính trong : 35 mm Đường kính ngoài : 80 mm Độ dày : 21 mm Khối lượng : 0.4...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN NJ 216

Vòng Bi NTN NJ 216

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 26 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng bi TIMKEN 22308 EAK4

Vòng bi TIMKEN 22308 EAK4

Vòng bi TIMKEN 22308 EAK4 Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày:...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến