NSK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NSK 22240 EAE4

Vòng Bi NSK 22240 EAE4

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 98 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22240 EAKE4

Vòng Bi NSK 22240 EAKE4

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: 98 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22244

Vòng Bi NSK 22244

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 108 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22244 EAE4

Vòng Bi NSK 22244 EAE4

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 108 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22244 EAKE4

Vòng Bi NSK 22244 EAKE4

Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: 108 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22248

Vòng Bi NSK 22248

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 440 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22248 EAE4

Vòng Bi NSK 22248 EAE4

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 440 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22248 EAKE4

Vòng Bi NSK 22248 EAKE4

Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 440 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22252

Vòng Bi NSK 22252

Đường kính trong: 260 mm Đường kính ngoài: 480 mm Độ dày: 130 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22256

Vòng Bi NSK 22256

Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày: 130 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22260

Vòng Bi NSK 22260

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 140 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22264

Vòng Bi NSK 22264

Đường kính trong: 320 mm Đường kính ngoài: 580 mm Độ dày: 120 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22272

Vòng Bi NSK 22272

Đường kính trong: 360 mm Đường kính ngoài: 650 mm Độ dày: 170 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22308

Vòng Bi NSK 22308

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 33 mm Khối lượng: 1.05 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22309

Vòng Bi NSK 22309

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 100 mm Độ dày: 36 mm Khối lượng: 1.4 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22310

Vòng Bi NSK 22310

Đường kính trong: 50 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 40 mm Khối lượng: 1.9 kg...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22311

Vòng Bi NSK 22311

Đường kính trong: 55 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 43 mm Khối lượng: 2.45 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK 22311 E

Vòng Bi NSK 22311 E

Đường kính trong: 55 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 43 mm Khối lượng: 2.45 k...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến