NTN

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NT 71902 CP4

Vòng Bi NT 71902 CP4

Đường kính trong: 15 mm Đường kính ngoài: 28 mm Độ dày: 7 mm Khối lượng...
0VNĐ
Vòng Bi NTN 139213

Vòng Bi NTN 139213

Đường kính trong: 65 mm Đường kính ngoài: 100 mm Độ dày: 18 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Vòng Bi NTN 139214

Vòng Bi NTN 139214

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 20 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Vòng Bi NTN 139215

Vòng Bi NTN 139215

Đường kính trong: 75 mm Đường kính ngoài: 115 mm Độ dày: 20 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Vòng Bi NTN 139216

Vòng Bi NTN 139216

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 125 mm Độ dày: 22 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Vòng Bi NTN 139217

Vòng Bi NTN 139217

Đường kính trong: 85 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 22 mm Khối lượng: 0...
0VNĐ
Vòng Bi NTN 139218

Vòng Bi NTN 139218

Đường kính trong: 90 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 24 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Vòng Bi NTN 139219

Vòng Bi NTN 139219

Đường kính trong: 95 mm Đường kính ngoài: 145 mm Độ dày: 24 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
HOTLINE: 0906.118.319
Hỗ trợ trực tuyến