FAG

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi FAG  22308

Vòng Bi FAG 22308

Vòng Bi FAG  22308 Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 3...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21305

Vòng Bi FAG 21305

Vòng Bi FAG 21305 Đường kính trong: 25 mm Đường kính ngoài: 62 mm Độ dày: 17 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21305 EAE4

Vòng Bi FAG 21305 EAE4

Vòng Bi FAG 21305 EAE4 Đường kính trong: 25 mm Đường kính ngoài: 62 mm Độ dày: 17...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21306

Vòng Bi FAG 21306

  Vòng Bi FAG 21306 Đường kính trong: 30 mm Đường kính ngoài: 72 mm Độ dà...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21306 EAE4

Vòng Bi FAG 21306 EAE4

Vòng Bi FAG 21306 EAE4 Đường kính trong: 30 mm Đường kính ngoài: 72 mm Độ dày: 19...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21307

Vòng Bi FAG 21307

Vòng Bi FAG 21307 Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dày: 21...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21307 EAE4

Vòng Bi FAG 21307 EAE4

Vòng Bi FAG 21307 EAE4 Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dà...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21311

Vòng Bi FAG 21311

Vòng Bi FAG 21311 Đường kính trong: 55 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 2...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21312

Vòng Bi FAG 21312

Vòng Bi FAG 21312 Đường kính trong: 60 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 3...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21313

Vòng Bi FAG 21313

Vòng Bi FAG 21313 Đường kính trong: 65 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 3...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21314

Vòng Bi FAG 21314

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 150 mm Độ dày: 35 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21315

Vòng Bi FAG 21315

Vòng Bi FAG 21315 Đường kính trong: 75 mm Đường kính ngoài: 160 mm Độ dày: 3...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21316

Vòng Bi FAG 21316

Vòng Bi FAG 21316 Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 3...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21317

Vòng Bi FAG 21317

Vòng Bi FAG 21317 Đường kính trong: 85 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 4...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21318

Vòng Bi FAG 21318

Đường kính trong: 85 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 41 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21319

Vòng Bi FAG 21319

Đường kính trong: 95 mm Đường kính ngoài: 200 mm Độ dày: 45 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21320

Vòng Bi FAG 21320

Đường kính trong: 100 mm Đường kính ngoài: 215 mm Độ dày: 47 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 214/710

Vòng Bi FAG 214/710

Vòng Bi FAG 214/710 Đường kính trong: 710 mm Đường kính ngoài: 1150 mm Độ dày: 438 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
HOTLINE: 0906.118.319
Hỗ trợ trực tuyến