FAG

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi FAG 230/670

Vòng Bi FAG 230/670

Vòng Bi FAG 230/670 Đường kính trong: 670 mm Đường kính ngoài: 980 mm Độ dày: 230 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/710

Vòng Bi FAG 230/710

Vòng Bi FAG 230/710 Đường kính trong: 710 mm Đường kính ngoài: 1030 mm Độ dày: 236 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/750

Vòng Bi FAG 230/750

Vòng Bi FAG 230/750 Đường kính trong: 750 mm Đường kính ngoài: 1090 mm Độ dày: 250&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/800

Vòng Bi FAG 230/800

Vòng Bi FAG 230/800 Đường kính trong: 800 mm Đường kính ngoài: 1150 mm Độ dày: 258&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/850

Vòng Bi FAG 230/850

Vòng Bi FAG 230/850 Đường kính trong: 850 mm Đường kính ngoài: 1220 mm Độ dày: 272&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/950

Vòng Bi FAG 230/950

Vòng Bi FAG 230/950 Đường kính trong: 950 mm Đường kính ngoài: 1360 mm Độ dày: 300&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23022

Vòng Bi FAG 23022

Vòng Bi FAG 23022 Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23022 EAE4

Vòng Bi FAG 23022 EAE4

Vòng Bi FAG 23022 EAE4 Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23022 EAKE4

Vòng Bi FAG 23022 EAKE4

Vòng Bi FAG 23022 EAKE4 Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23024

Vòng Bi FAG 23024

Đường kính trong: 120 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 46 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23026

Vòng Bi FAG 23026

Đường kính trong: 130 mm Đường kính ngoài: 200 mm Độ dày: 56 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23028

Vòng Bi FAG 23028

Đường kính trong: 140 mm Đường kính ngoài: 210 mm Độ dày: 53 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23030

Vòng Bi FAG 23030

Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 225 mm Độ dày: 56 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23032

Vòng Bi FAG 23032

Đường kính trong: 160 mm Đường kính ngoài: 240 mm Độ dày: 60 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23032

Vòng Bi FAG 23032

Đường kính trong: 160 mm Đường kính ngoài: 240 mm Độ dày: 60 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23036

Vòng Bi FAG 23036

Đường kính trong: 180 mm Đường kính ngoài: 280 mm Độ dày: 74 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23038

Vòng Bi FAG 23038

Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 290 mm Độ dày: 75 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 23040

Vòng Bi FAG 23040

Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 310 mm Độ dày: 82 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến