FAG

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi FAG 22330

Vòng Bi FAG 22330

Vòng Bi FAG 22330 Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 320 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22330

Vòng Bi FAG 22330

Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 320 mm Độ dày: 108 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22330 EAE4

Vòng Bi FAG 22330 EAE4

Vòng Bi FAG 22330 EAE4 Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 320 mm Độ ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22330 EAKE4

Vòng Bi FAG 22330 EAKE4

Vòng Bi FAG 22330 EAKE4 Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 320 mm Độ ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22334

Vòng Bi FAG 22334

Vòng Bi FAG 22334 Đường kính trong: 170 mm Đường kính ngoài: 360 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22336

Vòng Bi FAG 22336

Vòng Bi FAG 22336 Đường kính trong: 180 mm Đường kính ngoài: 380 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22338

Vòng Bi FAG 22338

Vòng Bi FAG 22338 Đường kính trong: 190 mm Đường kính ngoài: 400 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22340

Vòng Bi FAG 22340

Vòng Bi FAG 22340 Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 420 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22344

Vòng Bi FAG 22344

Vòng Bi FAG 22344 Đường kính trong: 220 mm Đường kính ngoài: 460 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22348

Vòng Bi FAG 22348

Vòng Bi FAG 22348 Đường kính trong: 240 mm Đường kính ngoài: 500 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22352

Vòng Bi FAG 22352

Đường kính trong: 260 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 165 mm Khối l...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22356

Vòng Bi FAG 22356

Vòng Bi FAG 22356 Đường kính trong: 280 mm Đường kính ngoài: 580 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/1000

Vòng Bi FAG 230/1000

Vòng Bi FAG 230/1000 Đường kính trong: 1000 mm Đường kính ngoài: 1420 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/1060

Vòng Bi FAG 230/1060

Vòng Bi FAG 230/1060 Đường kính trong: 1060 mm Đường kính ngoài: 1500 mm Độ dày: ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/500

Vòng Bi FAG 230/500

Vòng Bi FAG 230/500 Đường kính trong: 500 mm Đường kính ngoài: 720 mm Độ dày: 167 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/560

Vòng Bi FAG 230/560

Vòng Bi FAG 230/560 Đường kính trong: 560 mm Đường kính ngoài: 820 mm Độ dày: 195 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/600

Vòng Bi FAG 230/600

Vòng Bi FAG 230/600 Đường kính trong: 600 mm Đường kính ngoài: 870 mm Độ dày: 200 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 230/630

Vòng Bi FAG 230/630

Vòng Bi FAG 230/630 Đường kính trong: 630 mm Đường kính ngoài: 920 mm Độ dày: 212 mm ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến