SKF

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi SKF 22213 EK

Vòng Bi SKF 22213 EK

Đường kính trong: 65 mm Đường kính ngoài: 120 mm Độ dày: 31 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22214 E

Vòng Bi SKF 22214 E

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 125 mm Độ dày: 31 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22214 EK

Vòng Bi SKF 22214 EK

Đường kính trong: 70 mm Đường kính ngoài: 125 mm Độ dày: 31 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22215 E

Vòng Bi SKF 22215 E

Đường kính trong: 75 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 31 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22215 EK

Vòng Bi SKF 22215 EK

Đường kính trong: 75 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 31 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22216 E

Vòng Bi SKF 22216 E

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 33 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22216 EK

Vòng Bi SKF 22216 EK

Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 33 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22217 E

Vòng Bi SKF 22217 E

Đường kính trong: 85 mm Đường kính ngoài: 150 mm Độ dày: 36 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22217 E

Vòng Bi SKF 22217 E

Đường kính trong: 85 mm Đường kính ngoài: 150 mm Độ dày: 36 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22217 EK

Vòng Bi SKF 22217 EK

Đường kính trong: 85 mm Đường kính ngoài: 150 mm Độ dày: 36 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22218 E

Vòng Bi SKF 22218 E

Đường kính trong: 90 mm Đường kính ngoài: 160 mm Độ dày: 40 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22218 EK

Vòng Bi SKF 22218 EK

Đường kính trong: 90 mm Đường kính ngoài: 160 mm Độ dày: 40 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22219 E

Vòng Bi SKF 22219 E

Đường kính trong: 95 mm. Đường kính ngoài: 170 mm. Độ dày: 43 mm. Khối lượng: 4.15 kg Ch...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22220

Vòng Bi SKF 22220

Đường kính trong: 100 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 46 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22222

Vòng Bi SKF 22222

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 69 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22222

Vòng Bi SKF 22222

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 69 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22224

Vòng Bi SKF 22224

Đường kính trong: 120 mm Đường kính ngoài: 215 mm Độ dày: 58 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi SKF 22224

Vòng Bi SKF 22224

Đường kính trong: 120 mm Đường kính ngoài: 215 mm Độ dày: 58 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến