NTN

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi NTN 231/560

Vòng Bi NTN 231/560

Đường kính trong: 560 mm Đường kính ngoài: 920 mm Độ dày: 280 mm Khối lượng: 740 kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 231/600

Vòng Bi NTN 231/600

Đường kính trong: 600 mm Đường kính ngoài: 980 mm Độ dày: 300 mm Khối lượng: 895 ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 231/630

Vòng Bi NTN 231/630

Đường kính trong: 630 mm Đường kính ngoài: 1030 mm Độ dày: 315 mm Khối lượng: 1050&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 231/670

Vòng Bi NTN 231/670

Đường kính trong: 670 mm Đường kính ngoài: 1090 mm Độ dày: 336 mm Khối lượng: 1250&nbs...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 231/710

Vòng Bi NTN 231/710

Đường kính trong: 710 mm Đường kính ngoài: 1150 mm Độ dày: 345 mm Khối lượng: 1450 kg ...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 231/750

Vòng Bi NTN 231/750

Đường kính trong: 750 mm Đường kính ngoài: 1220 mm Độ dày: 365 mm Khối lượng: 170...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 231/800

Vòng Bi NTN 231/800

Đường kính trong: 800 mm Đường kính ngoài: 1280 mm Độ dày: 375 mm Khối lượng: 192...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23120

Vòng Bi NTN 23120

Đường kính trong: 100 mm Đường kính ngoài: 165 mm Độ dày: 52 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23122

Vòng Bi NTN 23122

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 56 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23122 EAE4

Vòng Bi NTN 23122 EAE4

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 56 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23122 EAKE4

Vòng Bi NTN 23122 EAKE4

Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 180 mm Độ dày: 56 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23124

Vòng Bi NTN 23124

Đường kính trong: 120 mm Đường kính ngoài: 200 mm Độ dày: 62 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23126

Vòng Bi NTN 23126

Đường kính trong: 130 mm Đường kính ngoài: 210 mm Độ dày: 64 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23128

Vòng Bi NTN 23128

Đường kính trong: 140 mm Đường kính ngoài: 255 mm Độ dày: 68 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23130

Vòng Bi NTN 23130

Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 250 mm Độ dày: 80 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23132

Vòng Bi NTN 23132

Đường kính trong: 160 mm Đường kính ngoài: 270 mm Độ dày: 86mm Khối lượng: 2...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23134

Vòng Bi NTN 23134

Đường kính trong: 170 mm Đường kính ngoài: 280 mm Độ dày: 88 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NTN 23136

Vòng Bi NTN 23136

Đường kính trong: 180 mm Đường kính ngoài: 300 mm Độ dày: 96 mm Khối lư...
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến