Vòng bi NSK

Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vòng Bi  NSK  6309

Vòng Bi NSK 6309

Đường kính trong : 45 mm Đường kính ngoài : 100 mm Độ dày : 25 mm Khối lượng : 0....
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi  NSK 32315J

Vòng Bi NSK 32315J

Đường kính trong : 75 mm Đường kính ngoài : 160 mm Độ dày : 58 mm Khối lượng : 5.2 kg Ch...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi  NSK 32318

Vòng Bi NSK 32318

Đường kính trong : 90 mm Đường kính ngoài : 190 mm Độ dày : 68 mm Khối lượng...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng bi 22308 EAK4

Vòng bi 22308 EAK4

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 33 mm Khối lượng: 1.05 kg...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 21307

Vòng Bi FAG 21307

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 80 mm Độ dày: 21 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 22260

Vòng Bi FAG 22260

Đường kính trong: 300 mm Đường kính ngoài: 540 mm Độ dày: 140 mm Khối l...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 24068

Vòng Bi FAG 24068

Đường kính trong: 340 mm Đường kính ngoài: 520 mm Độ dày: 180 mm Khối l...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 30304

Vòng Bi FAG 30304

Đường kính trong: 20 mm Đường kính ngoài: 52mm Độ dày: 16 mm Khối lượng: 0.17 kg ...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 30312

Vòng Bi FAG 30312

Đường kính trong: 60 mm Đường kính ngoài: 130 mm Độ dày: 34 mm Khối lượng: 1...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 32007 J

Vòng Bi FAG 32007 J

Đường kính trong: 35 mm Đường kính ngoài: 62 mm Độ dày: 18 mm Khối lượng: 0....
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 32008 J

Vòng Bi FAG 32008 J

Đường kính trong: 40 mm Đường kính ngoài: 68 mm Độ dày: 19 mm Khối lượng: 0.27 kg...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 32009 J

Vòng Bi FAG 32009 J

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 75 mm Độ dày: 20 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 51102

Vòng Bi FAG 51102

Đường kính trong: 15 mm Đường kính ngoài: 28 mm Độ dày: 19 mm Khối lượn...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi FAG 51200

Vòng Bi FAG 51200

Đường kính trong: 10 mm Đường kính ngoài: 26 mm Độ dày: 1 mm Khối lượng...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 230/900

Vòng Bi NACHI 230/900

Đường kính trong: 950 mm Đường kính ngoài: 1360 mm Độ dày: 300 mm Khối lượng: 145...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NACHI 29318

Vòng Bi NACHI 29318

Đường kính trong: 90 mm Đường kính ngoài: 155 mm Độ dày: 39 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NKS 52311

Vòng Bi NKS 52311

Đường kính trong: 45 mm Đường kính ngoài: 105 mm Độ dày: 39 mm Khối lượ...
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Vòng Bi NSK

Vòng Bi NSK

.....
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến